Het Misverstand over de Uitverkiezing

In gesprekken over de uitverkiezing komt vaak de tekst ter sprake “Jacob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat.” Het is een woord dat de apostel Paulus aanhaalt uit Maleachie 1:2-3, wat terugvoert naar Genesis 25:23. In dit artikel worden in het kort de hoofdpunten uit de brochure Het Sola Scriptura van de Uitverkiezing besproken. Deze gesprekken worden vaak bemoeilijkt door onze vaderlandse theologische erfenis. Op dat onderwerp wordt ingegaan in de studie De Dordtse Synode 1618 – 1619

Lees verder

ESCHATOLOGIE: Premillennialisme

Premillennialisme betekent letterlijk vóór– duizendjarige leer. Dit is de leer, dat Christus wederkomst plaatsvindt vóórdat het 1000-jarig rijk aanbreekt. Dit is een breed onderwerp, waarvan aan de hoofdlijnen wordt vastgehouden. De Joden verwachtten al een Duizendjarig Rijk onder de Messias. Het Nieuwe Testament maakt ook melding van dit Duizendjarig Rijk.…

Lees verder

Gnostiek

Inleiding Voor veel mensen is dit een vaag of onbekend begrip. Wat verstaan we er eigenlijk onder? Gnostiek komt van gnosis, het Griekse woord voor kennis. Maar dan gaat het niet om gewone dagelijks kennis, maar om kennis van een hogere orde. Behalve de hogere kennis waar mensen naar zoeken,…

Lees verder