Bijbelstudie: Gods Woord

Schriftlezing: Galaten 1:1-12 Oorsprong en geadresseerden De oorsprong en de geadresseerden van Gods Woord. Exodus 24:12. Let op wanneer het Woord gegeven werd en voor wie het bestemd was. De voorzegging van de profeet, die in de verre toekomst spreken zal. Deut. 18:16-18 Ontwikkeling in de geschiedenis Vele eeuwen later…

Lees verder

Het profetische Woord

Tekst Jesaja 61:1-2 De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit…

Lees verder

Bijbelstudie Het Gebed

Schriftlezing 1 Thessalonissenzen 5:1-18 “Voortdurend gebed.”  “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.” 1 Thess. 5:18 Studie Naast het Woord van God, is het gebed het krachtige wapen, dat de gelovige bezit. Daarbij…

Lees verder