De zekere toekomst van de christen [Serie]

In deze tijd van verwarring zijn er voor de gelovige Bijbelse basisprincipes waarmee hij meer dan ooit vertrouwd moet zijn. In een serie studies wordt hieraan aandacht besteed. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij Gods Woord als het fundament van de gelovige. Daarna gaat om zijn positie in Christus, daarna de geestelijke strijd gevolgd door het onmisbare gebed. Aandacht wordt vervolgens besteed aan het profetische woord, daarna de mogelijke misleiding van de gelovige. Verder is er sprake van een andere Christus. De voorzegde afval wordt onder de loep genomen gevolgd door de weerhouder. De laatste vier studies in deze serie gaan over de werking van Satan, dwaling en oordeel, de voorgestelde heerlijkheid, EN tot slot de zekere toekomst van de Christen.

Lees verder

Het nut van wachten

“Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.”

1 Thessalonisenzen 1:9-10

Afgodendienst is ook vandaag een modern verschijnsel. Het aantal afgoden is explosief gestegen. Afgoderij komt in aangepaste vorm. Niet meteen schokkend, het past in onze cultuur. Veel mensen hebben een afgod, zonder dat ze het zich bewust zijn. Daarom schrikt het niet af. Wat is naar Bijbelse opvatting, afgoderij? Alles wat de eerste plaats in ons leven inneemt en overheerst. Welke God dienen wij? Is het de God, die hemel en aarde geschapen heeft of is het iemand of iets anders? De persoon of de zaak, die in ons de eerste plaats inneemt, is onze god…

Lees verder