De zekere toekomst van de christen [Serie]

In deze tijd van verwarring zijn er voor de gelovige Bijbelse basisprincipes waarmee hij meer dan ooit vertrouwd moet zijn. In een serie studies wordt hieraan aandacht besteed. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij Gods Woord als het fundament van de gelovige. Daarna gaat om zijn positie in Christus, daarna de geestelijke strijd gevolgd door het onmisbare gebed. Aandacht wordt vervolgens besteed aan het profetische woord, daarna de mogelijke misleiding van de gelovige. Verder is er sprake van een andere Christus. De voorzegde afval wordt onder de loep genomen gevolgd door de weerhouder. De laatste vier studies in deze serie gaan over de werking van Satan, dwaling en oordeel, de voorgestelde heerlijkheid, EN tot slot de zekere toekomst van de Christen.

Lees verder

Wederkomst

“Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”

2 Thessalonisenzen 2:7

Wat weten we vandaag? Wat eeuwenlang niet kon, hebben we voor ogen zien gebeuren. Het Romeinse Rijk, dat in de vroege Middeleeuwen uiteen viel, vinden we vandaag terug in de Europese Unie. Vorige week werd de Mediterrane Unie opgericht, waarbij de meeste landen van Noord-Afrika en landen van het Midden Oosten betrokken zijn. Na Babylon, de Meden en Perzen en Griekenland kwam het Romeinse Rijk. Het kwam en het ging. Maar in zijn grote verdeeldheid bleef het bestaan. In onze tijd zien we dat al die landen zich opnieuw aaneensluiten.

Lees verder