Wakker worden!

“Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.”

Efeziërs 5:14

Tien jaar na het begin van de Gemeente wordt ze opgeroepen wakker te worden. De Gemeente was ingedut. Het betekent niet, dat er niets goed aan was. Dat bleek 30 jaar later wel uit hun inspanning en volharding. Hun geestelijk inzicht om de verkondigers van verhaaltjes te ontmaskeren. Ondanks de kritiek, die ze kregen waren ze niet moe geworden maar gingen door. Maar een ding ging niet goed: de Heer van de Gemeente, Jezus Christus, stond niet meer op de eerste plaats. Dit is fataal voor de Gemeente.

Lees verder

Het Geheim – Deel 1

“Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.”

Efeziërs 3:10

Als we de moeite nemen hierover na te denken, zijn we nog wel even bezig. Het gaat wel ergens over. Eerst, dat God dit wil doen door de Gemeente. Hoe staat het met de Gemeente? Welke Gemeente? Het gaat er niet om tot welke kerk we behoren. Het komt er op aan, lid van de Gemeente van Christus te zijn. Dit betekent, dat daarvoor wedergeboorte nodig is.

Lees verder

Wakker Worden

“Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten…”

Efeze 5:14

Er bestaat een vorm van aanbidding, een soort gebed om regelrecht, zonder tussenkomst, tot God te naderen. Dit betekent de verwerping van Jezus als Middelaar. Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zei hij. We kunnen er niet om heen. De Gemeente van Christus wordt niet alleen van buitenaf aangevallen. Gevaarlijker is, dat ze van binnenuit met verdraaide en soms corrupte bijbelteksten ondermijnd wordt…

Lees verder