Opstandingskracht

““(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.”

Filippenzen 3:10-11

Dit leven vliegt voorbij. We hebben nog nooit zoveel vrije tijd gehad als nu. We zijn nog nooit zoveel tijd tekort gekomen als nu. Zonder onderbreking worden we beziggehouden. Door wat, of door wie? De Overste van deze wereld perst ons samen in een systeem, waarin we snakken naar lucht…

Lees verder

Vuilnis

“Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen.”

Philippenzen 3:8

Op weg naar Damascus, sprak de Here Jezus hem aan. Hij werd blind van het felle licht. Toen hij blind was, zag hij pas, niet wat, maar wie hij miste. Hij stond met lege handen. Menselijke prestaties en de kennis van Christus zijn onvergelijkbare grootheden.

Lees verder

Dankdag

“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.”

Filippenzen 4:6-7

Na de kerkdienst gingen jong en oud van de ene huissamenkomst naar de andere. Wat deden ze daar? Bidden! Er was geen generatie verschil. Alle gelovigen, jong en oud waren er bij betrokken. De samenkomsten waren lang, maar niemand had daar moeite mee, integendeel…

Lees verder