Verterend Vuur

“Want onze God is een verterend vuur.”

Hebreeën 12:29

God is liefde, God is heilig, God is een verterend vuur. Dat krijgen wij als slimme mensen niet op een rijtje. Dat is ook niet te begrijpen. Maar wat kunnen we wel begrijpen? Als God in Zijn Woord tot ons spreekt, heeft Hij ons iets te zeggen. God spreekt geen geheimtaal. Hij heeft ons de taal gegeven om ons te kunnen zeggen, wat Zijn wil, Zijn bedoeling is. Wat zegt God dan?…

Lees verder

God sprak

“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,”

Hebreeën 1:1

Je ziet God in de Schepping met je ogen. Je weet het in je hart, zonder dat iemand het zegt. Dan wordt het ook nog eens bevestigd door het gesproken Woord.

Lees verder

Heiliging

“Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.”

Hebreeën 12:14

Het reformatorische denken legt sterk de nadruk op de rechtvaardiging. Het was de kwellende vraag van Maarten Luther: hoe word ik gerechtvaardigd? Waar vind ik een genadig God? Als monnik geselde hij zichzelf. Hij deed erwten in zijn schoenen om zijn lichaam te pijnigen om de zonde er uit te drijven. Dit duurde totdat hij bij de profeet Habakkuk de tekst vond:

“maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.”

Habakkuk 2:4

Dit bracht de grote omkeer in zijn leven…

Lees verder

De Voorwaarde

“Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”

Hebreeën 11:6

In dit vers gaat het over een voorwaarde. Er zijn veel mensen die geloven in iets. Er moet wel Iets zijn, maar niemand weet eigenlijk wat het is. Waar is het bewijs, dat er iets is? Dit wordt “ietsisme” genoemd. Ook als je niet gelooft, maar het filosofisch wil beredeneren, kun je er niet om heen, dat alles wat we om ons heen zien, ergens een oorsprong moet hebben. Wie of wat, heeft dit dan in gang gezet?…

Lees verder