Weeskinderen?

“Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.”

Johannes 14:18

Hoeveel tijd wordt er per dag aan gebed besteed? Wordt daar geen groot geestelijk kapitaalverlies geleden? Ik had het over Opwekking. Elk boek over Opwekking zegt, dat het altijd en zonder uitzondering begint met gebed. Veel gebed, aanhoudend gebed, volhardend gebed. Er is geen andere weg. Wie die houding aanneemt, wie die weg bewandelt, mag op de belofte van de Here

Lees verder

De Messias

“Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren; deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem: Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent: Christus.”

Johannes 1:41-42

“De (Samaritaanse) vrouw zei tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.”

Johannes 4:25-26

Als we het Oude en het Nieuwe Testament zo innig met elkaar verweven zien, krijgen we een andere kijk op de Here Jezus. Hij is veel groter, veel meer, dan de lieve Heer en de kindervriend. Natuurlijk is Hij dat, maar Hij is veel meer. Als we niet verder kijken dan onze neus lang is, doen we Hem tekort.

Lees verder

Hij Blies

“En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zei tot hen: Ontvangt de heilige Geest.”

Johannes 20:22

Tot nu toe hadden de discipelen uitleg over de vervulling van de talrijke Oudtestamentische profetieën gekregen. Die waren vaak verkeerd begrepen of helemaal vergeten. Ze hadden nu, meer dan ooit, de zekerheid, dat die in vervulling zouden gaan. Ze zagen er naar uit. Ze konden haast niet wachten dat het gebeuren zou. Het was al zolang beloofd. Dat zou nog blijken op de Hemelvaartsdag.

Lees verder

Het stille ontbijt

“Jezus zei tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, heb jij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?”

Johannes 21:15

Lijden wij aan zelfoverschatting? Nemen wij de woorden van Jezus serieus? Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Goede bedoelingen zijn geen garantie, dat we niet vallen! Bij Jezus ligt het accent op de bewogenheid met ons. Hij wil niet dat wij vallen.

Lees verder