Veilig bewaard

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Openbaring 3:10

In Gods Woord staan voorbeelden van mensen, die bewaard worden vóór, en van mensen, die bewaard werden door de nood heen. God laat Zijn kinderen niet omkomen. Maar dit wil niet zeggen, dat ze nooit iets meemaken. Integendeel. Hoe werkt het?

Lees verder

De Smak van de Gemeente

“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt”

Openbaring 2:4

De Gemeente van Christus is iets anders dan een vrome club, die samen een gebedje doen en een liedje zingen. Het is meer dan een sociaal gebeuren met kinderoppas en koffie na, veel meer. De Gemeente is een strijdtoneel. Dit klinkt niet prettig. Dit willen we liever niet horen. Mar waar gaat het in de Gemeente van Christus om, om knusheid of om de waarheid?

Lees verder

Grote verdrukking of niet?

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Openbaring 3:10

De overdenking richt zich op de woorden: “zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking.” Deze belofte werd aan de Gemeente van Filadelfia gegeven. Onder welke omstandigheden deze Gemeente leefde, weten we eigenlijk niet. Wat we wel weten is, dat ze Heer van de Gemeente zijn blijven verwachten…

Lees verder

Hou vast

“Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

Openbaring 3:11

De Here Jezus heeft aan zijn apostel Johannes de opdracht gegeven deze brief aan de Gemeente van Fildadelfia te sturen. Andere Gemeenten kregen kritiek op wat niet goed was. Deze Gemeente niet, integendeel. Uit de brief blijkt, dat de Gemeente niet bepaald sterk was. Maar als de Heer van de Gemeente een open deur geeft, kan niemand die dicht doen. Maar niemand kan een deur opendoen, als de Heer van de Gemeente het niet wil. Deze Gemeente beantwoordt blijkbaar aan Zijn wil…

Lees verder