Aanslag

“Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.”

Genesis 6:5-6

Uit de geschiedenis is bekend, dat in tijden van nood de Overheid het volk opriep tot een dag van gebed. Ja maar, er bestaat nu een scheiding van kerk en staat. Welnu, laat de kerk het dan doen! En als dan niet het hele volk daartoe opgeroepen kan worden, waarom dan de eigen achterban niet? Trouwens, ik dacht dat de kerk een woord voor de wereld had!

Lees verder

Advent

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Genesis 3:15

Het is weer Advent. Dit woord hebben we ontleend aan het Latijnse “Adventus.” Het betekent, aankomst, komst, nadering. Het opvallende is, dat we wel over Advent spreken, maar achterom zien. Zo slaat de voorbereiding niet op wat komt, maar op wat geweest is. Wat gebeurde er toen? Satan was er in geslaagd om Adam en Eva er toe te brengen, om te doen, waarvan God gezegd had, dat ze dat niet moesten doen. Toen ze het toch deden, ontstond er een breuk in de relatie tussen God en mens. Maar God liet het daar niet bij. Hij gaf het uitzicht op de oplossing…

Lees verder