Herdenken

“Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds, van al uw werken gewagen en uw daden overdenken.”

Psalm 77:12

Maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Gods Woord leert ons, dat bevrijding wordt verkregen tegen de hoogste prijs. De geschiedenis bevestigt het keer op keer. Vrijheid wordt alleen verkregen door offer, vaak het hoogste offer: bloed. Als we hen vandaag herdenken, die voor onze vrijheid vielen, moeten we ook verder zien. We moeten heel zuinig zijn op de vrijheid, die zoveel bloed heeft gekost.

Lees verder

Zijn Gezalfde

“De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!”

Psalm 2:2-3

De Gezalfde, Jezus van Nazareth. Hij kreeg de bijzondere opdracht om naar deze aarde te komen, om de verbroken relatie tussen God en de mensen te herstellen. De mensen hadden zich laten misleiden. De Gezalfde, dat is de Messias, de Christus, wist wat het Hem zou kosten. Toch deed Hij het. En hoe was de reactie?

Lees verder

De Dwaas

“Voor de koorleider. Op: Machalat. Een leerdicht van David. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand is er, die goed doet. God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis, die bedrijvers van ongerechtigheid, die mijn volk opeten, als aten zij brood? God roepen zij niet aan. Daar verschrikken zij, terwijl er geen verschrikking is; want God verstrooit het gebeente van uw belager, gij doet hen beschaamd staan, want God heeft hen verworpen. Och, dat uit Sion Israëls redding daagde! Als God een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.”

Psalm 53:1-7

Het Godsbesef is bij ieder mens ingeschapen. Overal in de wereld zijn vormen van godsdienst. Overal vind je een vorm van Godsbesef.

Lees verder

Een vaste Burcht

“De Here der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. Sela.”

Psalm 46:8

Het weten, dat de God van Jakob een vaste burcht is. Dat wij in de stormen van het leven bij Hem mogen schuilen. We leven in een moeilijke tijd. We kunnen het niet allemaal overzien. Er zijn zoveel vragen, zo veel onzekerheden. Hieruit blijkt, hoe kwetsbaar we zijn. Niet alleen als samenleving, maar ook persoonlijk.

Lees verder

Een Nieuw Begin

“Zult Gij ons niet doen herleven?”

Psalm 85:7

Dit keer is de keus op een psalm gevallen. Daar zijn alle menselijke evaringen terug te vinden. Daarom blijven ze actueel. In veel gevallen zouden ze gisteren geschreven kunnen zijn. Dit keer gaat het over een periode in het leven van het volk Israël. Het is het volk, Dat nog iedere dag op televisie en in de krant terug te vinden is. Het is opvallend hoe dikwijls Israël in het nieuws is en tot in de finesses de gebeurtenissen worden vermeld. Dat wil zeggen: heel dikwijls erg éénzijdig. Hoe men ook over Israël denkt, God heeft dit volk met een bepaald doel apart gezet. Het is niet beter dan andere volken. Het huidige Israël beantwoordt daar niet aan Gods doel. Toch komt God met dit volk tot zijn doel.

Lees verder