A Wonderful Deception

A Wonderful Deception – Een Schitterende Misleiding Vijf jaar na zijn boek Deceived on Purpose – Doelgericht Misleid, vervolgt de vroegere New-Age volgeling Warren Smith met het openleggen hoe Christelijke leiders – wel- of onbewust – de kerk in een geestelijke val leiden. Een Schitterende Misleiding onderzoekt kerkelijke beeldspraak, opvattingen,…

Lees verder

Rome op Kruistocht

Ter gelegenheid van Hervormingsdag op 31 October maakt de Evangelische Omroep in haar Magazine Visie No. 44 van 29/10 tot 4 November 2005 op pagina’s 74-75, 77 ruimte voor een interview van de Rooms-Katholieke Broeder Clemens Maria en de Hervormde Ds. Henk van den Belt. In dat interview worden twee…

Lees verder