Actueel Verkiezingen

Afgelopen week waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Gaat ons dat aan? Jazeker! In de Provinciale Zeeuwse Courant van 23 November 2006, pagina 4 meldt Maarten van Rossum, dat 80% van de Nederlanders erg tevreden over de eigen levenssituatie is. Maar velen zijn zeer ongerust over de wereld buiten het eigen dagelijkse bestaan..Het gaat niet goed met het vaderland.” Een voormalig parlementslid zegt: het volk is op drift. Ja, het volk is op drift. 12 partijen, waar onder een voor kanaries en marmotten, over de 30.000 abortussen is het oorverdovend stil. Dit is te gek voor woorden. Dezelfde krant kopte op die dag Twijfel tot in het stemhokje. De verwarring is compleet.

De Gemeente van Christus is geroepen tot de priesterdienst. Vanwege het priesterschap van alle gelovigen hoort de Gemeente in voorbede tussen het volk en God te staan. In de samenleving is het mis, maar ook in de kerk. Er is een voortgaande sluiting kerken. Tegelijk bestaat er grote activiteit voor Gemeentegroei. Er komen mensen tot geloof, maar komt geen verandering in de samenleving. Er is een bijbelsgefundeerde Opwekking nodig. Met 30.000 abortussen wordt het wel tijd. Waarom is er geen Opwekking? Tussen 1762 en 1862 waren er vijftien bijbelse opwekkingen in Wales. Waarom toen wel en nu niet? Bij een probleem in de Gemeente, werd ze voor gebed bijeengeroepen. Men ging op de knieën, totdat God antwoordde in Opwekking, Vijftien Opwekkingen in honderd jaar, dat is gemiddeld één Opwekking in minder dan elke 7 jaar. Dit herhaalde zich steeds, totdat. In 1859 verscheen het boek van Charles Darwin met de nooit bewezen evolutietheorie. In de kerken heerste paniek. Klopte het Scheppingsverhaal van Genesis 1 niet meer? Men zat met de handen in het haar. Dit werd het begin van de Evangelisatiecampagnes, die in de 20e eeuw in aantal en omvang een grote omvang kregen. Velen zijn tot geloof gekomen, maar er kwam geen Opwekking. Waarom niet? Men ging niet op de knieën om God om de oplossing voor de secularisatie te vragen. Men paste de doe-hetzelf-methode toe. Gelet op het eindresultaat was het dweilen met de kraan open. De Evangelische predikant ds. Peter Jeffery uit Wales komt in zijn boek Evangelicals Then en Now tot de conclusie dat Engeland, niettegenstaande de massale bijeenkomsten, aan het begin van de 21e eeuw goddelozer is dan ooit. In de Nederlandse samenleving heerst grote verwarring. Het gaat ons als Christenen terdege aan. We kunnen de situatie niet naar onze hand zetten. Als het dan niet met de handen kan, moet het op de ën. We kunnen ons niet van de wereld, van de samenleving afkeren en ons veilig (?) binnen het kerkelijke bolwerk terugtrekken.

De Gemeente is ook geroepen om te bidden voor de Overheid. Te gemakkelijk wordt vergeten, dat het oordeel over de samenleving in het Huis Gods begint. Het begin van de oplossing ligt in de Gemeente van Christus. Zij moet allereerst afrekenen met haar eigen interne problemen. Dan is ze gereed om tot zegen van de samenleving te worden. Op de knieën totdat God antwoordt. Een andere weg is er niet. Niet opstaan voordat er putjes in de vloer zitten. Zo ging dat vroeger. Gelovigen behoren te weten hoe vroegere Opwekkingen ontstonden. Dat was nooit met de handen omhoog, maar altijd met de ën naar beneden. Maar dat is niet populair, zogenaamd niet van deze tijd. Dat klopt, het is bijbels!. Wie de verslagen leest hoe Opwekkingen ontstonden en werkten, en het uit de mond van ooggetuigen heeft gehoord, komt er niet meer van los. Daarom, neem en lees. Maar velen weten het niet. In een Evangelische Boekwinkel gevraagd naar literatuur over Opwekking, zei de behulpzame dame, dat ze er nog nooit van gehoord had. Bij monde van de profeet klaagde God: Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Hoe komt dat? Het wordt niet verder verteld.

Aanbevolen ter lezing:

  • Een geestelijke opleving in Holland, Johannes de Heer. Uitgave D.P. Baan, Sliedrecht, ISBN 90 76803 15 3,
    Bestellingen: tel.0184/416461; per e-mail pbaan@filternet.nl
  • De grote Moravische Opwekking van 1727, Ds. John Greenfield,
    De Schreeuw om Leven, Hilversum, ISBN 90 71732 59 2
  • Evangelicals THEN AND NOW, Rev. Peter Jeffery, Evangelical Press, Darlington, England, ISBN 0 85234 564 X
  • Sounds from Heaven, The Revival on the Isle of Lewis, 1949-1952, Colin and Mary Peckham, Christian Focus Publications, Ross-shire IV20 ITW, Scotland, ISBN 1-85792 953-3

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk