De Gemeente onder Hypnose

Hypnose is de vertaling van het Griekse woord hupnos, dat slaap betekent. Iemand die slaapt neemt niet waar wat er om hem heen gebeurt. Zo is het vandaag met de Gemeente van Christus. Het doet denken aan de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden. Toen de Bruidegom kwam bleken ze allemaal te slapen. De overgrote meerderheid van de gelovigen doorziet niet, wat er om hen heen, ook in eigen Gemeente, gebeurt. Daarvoor bestaan twee redenen. De eerste is een verontrustend gebrek aan persoonlijke bijbelkennis. Daarvoor bestaat geen excuus. De tweede reden is, dat de herders van de Gemeenten niet waarschuwen. Dit komt omdat ze zelf niet onderzoeken, verder omdat waarschuwen vandaag niet netjes is. De verantwoordelijkheid van de herder is tweeledig. Ten eerste, de kudde voeden, ten tweede haar beschermen en met de “wolven” afrekenen in plaats van met hen te onderhandelen, waarover men het met elkaar eens zou kunnen worden. Alsof zoiets mogelijk is. Als de “wolf,” zelfs in driedelig kostuum er aan komt, staan herders voor de Gemeente, huurlingen nemen de benen. (zie Joh. 10:12-13)

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk