De Toekomst

De toekomst begint in het verleden. In Mattheüs 24:15-30 wordt Jezus’ “Rede over de laatste dingen” aangehaald. Meerdere eeuwen vóór Christus voorzegden Gods profeten, Jesaja, Ezechiël, Daniël en Joël, wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Rond het jaar 60 van onze jaartelling vatte Mattheüs hun 7 profetische uitspraken samen. In het Boek Openbaring, dat de apostel Johannes rond het jaar 95 schreef, herhaalt hij op 6 plaatsen die uitspraken van wat nog steeds moet gebeuren. Ook voor ons is dit nog, mogelijk nabije, toekomst. Wie de tekstverwijzingen in zijn of haar Bijbel volgt, kan het zelf nalezen.

God heeft de tijd, God neemt de tijd

Reageren is niet mogelijk