Het Probleem van de Canon

De Engel Gabriël kondigde de geboorte van Johannes de Doper aan. Hij zou voor Gods aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia. God beoogde de verlossing van Zijn volk Israël waarbij Johannes profeet des Allerhoogsten was. Zo werd niet Maleachi, maar Johannes de Doper de laatste profeet van het Oude Testament. Lucas 1:11-17; 67-76. Met Mattheüs 25:50; Marcus 15:37 en Lucas 22:46 wordt het Oude Testament afgesloten. Het wordt bezegeld met Jezus’ uitroep op het kruis: “Het is volbracht.” Johannes 19:30.

Reageren is niet mogelijk