Kerksloop

Tussen 1762 en 1862 waren er minstens vijftien bijzondere opwekkingen in Wales. Waarom daarna nog maar één keer in 1904? In die dagen dacht men in termen van opwekkking. Als er een periode van geestelijke droogte was en het in de kerk niet goed ging, werd de Gemeente voor gebed en berouw bijeengeroepen. Zij riepen tot God om tussenkomst van de Heilige Geest. Het einde van de 19e eeuw zag de opkomst van een vrijzinnige theologie. De Christenen kregen te maken met aanvallen op de Bijbel en op de bovennatuurlijke kracht van God. Het is veelzeggend, dat in 1859 het boek van Charles Darwin, De Oorsprong der Soorten uitkwam. Dit boek liet de evolutietheorie in Engeland exploderen en dompelde de kerken in verwarring. Veel christenen worstelden met vragen over de echtheid van Gods bovennatuurlijke kracht. Het gevolg was geestelijke duisternis. In tegenstelling tot vorige generaties, die uitzagen naar Gods tussenkomst in opwekking, gingen de gelovigen nu zelf op zoek naar het antwoord. Er werden evangelisatie-campagnes gehouden, die daarvóór praktisch onbekend waren. Velen zijn door deze campagnes tot bekering gekomen en hebben hun plaats in het kerkelijk leven – maar ze zijn geen oplossing voor geestelijke droogte. De tweede helft van de 20e eeuw zag Groot Brittanië een ongeëvenaard aantal evangelisatie-campagnes. Maar bij het begin van de 21st eeuw is het land goddelozer dan ooit. Het denken van de Christenen is veranderd. Ze bidden niet om opwekking en verwachten het niet. In plaats daarvan wordt een comité benoemd, er wordt een evangelist uitgenodigd en publiciteit geregeld.“ Dat is hoofdzakelijk de situatie van vandaag.” Dit schrijft de Evangelische predikant Rev. Peter Jefferey uit Wales in zijn boek Evangelcals Then and Now. (Evangelischen toen en nu.) Het gaat vóór alles niet om hand- maar om knie-werk. Zeer ter lezing aanbevolen.

Reageren is niet mogelijk