Oud- en Nieuw Testament

De Bijbeluitgaven scheiden de testamenten met één of meer blanco bladzijden. Dit kan de indruk wekken, dat het Oude Testament voor de Joden, en het Nieuwe Testament voor de Christenen is. Dit is een kwalijk misverstand. Het doet afbreuk aan het juist verstaan van de inhoud. De Bijbel vormt een ondeelbaar geheel en spreekt niet van Oud- of Nieuw Testament. De Bijbel spreekt wel van Oud en Nieuw Verbond.

Reageren is niet mogelijk