Rick Warren in Conflict met Gods Woord

Met zijn psychologisch gereedschap onderzoekt Rick Warren het hart van vele kanten. Zo zegt hij bijvoorbeeld, ons hart symboliseert de bron van al onze motivatie – wat we graag doen en waar we het meest om geven. (…) Ons hart legt ons ware ik bloot – wat we werkelijk zijn … God heeft ons allemaal een unieke emotionele ‘hartslag’ gegeven .. Een ander woord voor ‘hart’ is hartstocht. Hoe weet u of u God met uw hele hart dient? De eerste veelzeggende aanwijzing is enthousiasme. Het tweede kenmerk waaraan u kunt zien of u God me uw hart dient, is effectiviteit. Doelgericht Leven. Rick Warren. pp. 243-245

Gods Woord heeft er een andere kijk op:

“Arglistig is het hart boven alles,
ja, verderfelijk is het;
wie kan het kennen?
Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen,
naar de vrucht van zijn daden.”

Jeremia 17.9-10

Reageren is niet mogelijk