De Rode Draak

“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.”

Openbaring 12:1-6

In de eerste verzen van dit hoofdstuk wordt gesproken over de vrouw met de krans van 12 sterren. In tegenstelling tot de uitleg van Rooms-Katholieke kerk dat het om Maria en de Europese Statenbond gaat, gaat het om Israël. De 12 sterren vertegenwoordigen de stammen van Israël

In Openbaring 12:3-6 wordt over de rode draak gesproken. Dit vreemd aandoende beest heeft zeven koppen en tien hoorns. Een derde van de sterren des hemels (dus niet van de stammen van Israël!) wordt door de staart van dit dier meegesleept en op de aarde geworpen. De sterren des hemels, die hier genoemd worden zijn de engelen, die Satan in zijn opstand tegen God gevolgd zijn, ze worden uit de hemel verbannen en op aarde geworpen. De draak staat voor de vrouw, die in de eerste verzen in hun dreiging tegenover ël vermeld zijn. De draak is er op uit om haar kind te verslinden. Dit kind is een mannelijk wezen. Het zal de heidenen met een ijzeren staf hoeden, Psalm. 2:9. Dan wordt dit kind weggevoerd naar God en Zijn troon en de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij veilig is om daar 1260 dagen, dat is 3½ jaar, onderhouden te worden.

In het boek Daniël 7:7 is de rode draak het vierde dier. Het is vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het eet en vertrapt wat op zijn weg komt. In het boek Ezël 28.11-19 staat een beschrijving van dit wezen. Hiermee is het van de grootste heerlijkheid naar het andere uiterste van verschrikking gegaan.

De rode kleur van het dier geeft aan, dat het gaat om de mensenmoorder van den beginne. Hij begon met Kaïn tegen zijn broeder Abel op te zetten. Het kopzetten van mens tegen mens duurt voort tot op vandaag. De zeven koppen en de tien horens stellen de aardse koninkrijken en hun macht voor. Satan heeft altijd wereldheerser willen zijn. Doordat Adam aan God ongehoorzaam werd, kreeg Satan grote macht op aarde. Hoe groot die macht is blijkt uit de verzoeking van de Here Jezus in de woestijn. (Matthëus 4:1-11)

De Gemeente van Christus, die nu nog op aarde is, staat Satans activiteit in de weg en belet hem zijn plan tot voltooiing te brengen. Daarom is het alleen door Gods beschermende genade, dat gelovigen op aarde kunnen leven en getuigen. Als die genade er niet was, zou dit niet mogelijk zijn. Als de Gemeente van Christus weggenomen wordt, zal de satanische macht in alle hevigheid losbarsten, die uitloopt op de Grote Verdrukking.

De gebeurtenissen, die in Openbaring 12 beschreven worden spelen zich af tijdens de tweede helft van die verdrukking, dit is een periode van 3½ jaar. Zie Daniel 7:25; 12:7; Openbaring. 11:2-3; en het gedeelte van 12:6. Van deze tijd wordt gezegd, dat wanneer die niet ingekort werd, niemand van Israël zou overleven. Onmiddellijk na deze 3½ jaar zal Christus in grote macht en heerlijkheid op de wolken verschijnen.

Het Boek Openbaring is nauw verbonden met het Boek Daniel. Er zijn 404 verzen in het Boek Openbaring waarvan niet minder dan 265 Oudtestamentische uitdrukkingen en 505 verwijzingen ernaar bevatten Daarom is het niet mogelijk het Boek Openbaring te begrijpen zonder aandacht te besteden aan de uitspraken van de Oudtestamentische profeten.

Dit hoofdstuk laat, dat Israël op een verschrikkelijke manier vervolgd gaat worden, maar door Godzelf in bescherming wordt genomen. (Openbaring 12:14)

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk