Doelgericht Leven of Doelgedreven Leven?

Dr. Rick Warren heeft een spraakmakend boek geschreven. In de tekst van dit boek vallen drie lijnen te onderscheiden. Positief is, dat er heel wat bijbels verantwoorde uitspraken gedaan worden. Deze worden afgewisseld met twijfelachtige, zoniet controversiële uitspraken. Negatief zijn vervolgens de onbijbelse uitspraken die (in het Engels meermalen) aan corrupte bijbelteksten ontleend zijn. De bijbels verantwoorde uitspraken worden in een seculier psychologisch model gegoten. Anders gezegd: psychologie verpakt in bijbelteksten. De mens moet het weer zelf presteren. Het boek wordt gekenmerkt door een mengsel van waarheid, dwaling en leugen. De misleiding kan alleen door geestelijk onderscheidingsvermogen worden ontmaskerd. Dat is de verantwoordelijkheid van predikanten, voorgangers en leiders.

Het alom bekend geworden boek heet in het Engels Purpose Driven Life. In het Nederlands luidt de titel Doelgericht Leven. De vertaling is niet juist. Purpose Driven betekent Doelgedreven. De Nederlandse lezer moet zich op een doel richten. In het Engels wordt de lezer er heen gedreven. Dat is iets anders. Op pag. 9 van het boek wordt “Een reis met een doel” aangekondigd. Er zijn 40 dagen nodig om het antwoord op de belangrijkste levensvraag te ontdekken. Er is een veel kortere weg. Voor het lezen van Jesaja 43:7 zijn slechts enkele ogenblikken nodig en weet de lezer precies waar hij voor de rest van zijn leven aan toe is. Nog voordat de lezer aan het lezen van het boek toekomt, krijgt hij op pag. 13 een Overeenkomst voorgelegd, waarmee hij zich o.a. moreel verplicht verantwoording tegenover geestelijke leiders af te leggen. (pag. 139) En als er vragen zijn, als iemand niet kan instemmen met bepaalde uitspraken? De lezer wordt contractueel in geweten aan de leider(s) gebonden. Hij krijgt een wet opgelegd. Eenheid gaat voor waarheid. (pag. 167) Wie tekent er een Overeenkomst voordat hij weet waar hij zich aan verbindt? Een overeenkomst wordt getekend als duidelijk is wat er in het document wordt vermeld. Als dat akkoord is wordt er getekend, eerder niet.

“Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen,

Galaten 5:1

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk