Doelgericht Leven Onder de Loep

Voorwoord

De bespreking van het boek Doelgericht Leven gaat uit van het Bijbelse standpunt. De Here Jezus waarschuwt,

“Ziet toe, dat niemand u verleide! En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.”

Mattheüs 24:4, 11

“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn: want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan,”

1 Johannes 4:1

Sprekend over de Christenen in Berea, zei Paulus,

“en deze onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren,”

Handelingen 17:11

Deze Christenen lieten zich niets op de mouw spelden. Wij volgen het voorbeeld van de Here Jezus van wie gezegd werd,

“en dat Gij u aan niemand stoort; want Gij ziet de mensen niet naar de ogen,”

Mattheüs 22:16

De kritiek richt zich niet op een persoon, die we als zodanig respecteren, maar op uitspraken, die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.

Evangelisch – Neo-Evangelisch

In 1947 werd het Fuller Theological Seminary gevestigd als theologische opleiding voor behoudende evangelische predikanten. Om zich van andere Evangelicals te onderscheiden voerde Harold Lindsell, een van de grondleggers van het Seminary, het begrip “Neo-Evangelisch” in. Toen deze benaming een vaste plaats op de Amerikaanse kerkelijke kaart had gekregen werd het “neo-” afgeschaft. Studenten, die het verbod overtraden, kregen een boete van $5.- per overtreding. Er volgde een lange geschiedenis van verschuivingen in het denken van de professoren. Fuller werd het hoofdkwartier van de Derde Golf van de Heilige Geest, de Charismatische Beweging van John Wimber. Deze doceerde er de cursus “Tekenen en Wonderen,” die na 4 jaar wegens meningsverschil werd onderbroken. Een uitloper van die Charismatische Beweging is de Toronto Blessing. Vanuit Canada landde deze Blessing in de charismatisch Anglicaanse Kerk Holy Trinity Brompton van Londen. Van daaruit verspreidt de Alpha-cursus zich wereldwijd. Daarbij hoort ook het Heilige Geest-weekend met de zogenaamde Geestesdoop. Bekende namen bij Fuller zijn verder C. Peter Wagner, Pinkstergelovige en professor in Zendingswetenschappen en de Zuid Koreaanse Pinksterpredikant Yonggi Cho. Ook Rick Warren heeft aan deze Faculteit gestudeerd. Het verschil tussen Evangelisch en Neo-Evangelisch is, dat de eersten vasthouden aan de Inspiratie, het Gezag en de Genoegzaamheid van de Heilige Schrift. Genoegzaam betekent dat er naast de Heilige Schrift geen behoefte bestaat tekenen en wonderen om Gods Woord te bevestigen. Theïstische Evolutie en de filosofische scheiding van Gods Woord en de Heilige Schrift wordt afgewezen.

Reageren is niet mogelijk