Een Ander Evangelie

Ken Blanchard is wereldberoemd is geworden door zijn boek “The One Minute Manager,” een parabel over efficiënt tijdbeheer. De co-auteur is de ruimhartigheid in persoon. Blanchard houdt zich bezig met managementtrainingen en bedrijfsadvisering. Ook voert hij een pleidooi voor Ruimhartig Leven.

We leven in een tijd van ver doorgevoerde individualisering. Ieder doet waarvan hij denkt, dat het goed is. Door dit alles raakt de samenhang verloren. De structuur van de samenleving waar ieder behoefte aan heeft, valt weg. Er is nog nooit zoveel vrijheid geweest, maar er heerst een toenemend gevoel van stress en onbehagen. Ondanks de ongekende vrijheid, voelt de individu zich gevangen. Er schijnt geen uitweg te zijn, die hem de ruimte geeft om echt te leven. Dan verschijnt het boek Ruimhartig Leven. Waar het lijkt of de structuur van de samenleving is weggevallen, belooft dit boek het antwoord op de vraag te geven, die door velen gesteld wordt. De schrijvers brengen een prettig aandoende structuur aan. Ze doen dat in een combinatie van management en christelijk geloof.

In veel kerken heeft dit principe nu ook ruime ingang gevonden. Het boek biedt plaats aan begrippen zoals zelfvertrouwen/zelfrespect; geloof; medemenselijkheid, gerechtigheid, vrijgevigheid, dienstbaarheid, relaties; de zin van het leven en aan Jezus.

Zelfvertrouwen wordt aangekweekt door een lerares die het een ex-gedetineerde bijbrengt, zodat hij niet in oude fouten terugvalt. De filantropische directeur uit het boek zet zich in om kinderen een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen mee te geven. Tegen alle verwachting in zit de Makelaar uit het verhaal op Zondagmorgen in de alternatieve kerk van de Directeur, in een bijeenkomst van een groep drukke jongens. Die krijgen onderricht van hem over alledaagse dingen van thuis en school. De aanmoediging aan het eind van de les is hard werken, eerlijk zijn, en je best te doen. Veel van deze jongens hebben het gemaakt in het leven. De daklozen, die bij het kantoorgebouw van de Makelaar rondhangen hebben een omkeer in hun leven nodig. Ze moeten van de drugs afkomen en zelfrespect ontwikkelen. Daarvoor zet een dame zich: “Ik volg het voorbeeld van Jezus, die verschillende jaren van zijn leven op straat heeft gewoond, terwijl hij van stad naar stad trok en elke ‘arme stakker’ hielp die Hij tegenkwam.” Volgens de Directeur is vrijgevigheid de zin van het leven. Het gaat om het geven van tijd, talent, bezit en aanraking. Toen de Directeur eenmaal alles aan God gegeven had, kreeg hij van God te horen, dat Hij er nu op vertrouwen kon, dat de Directeur er goed mee om kon gaan. De Gerechtigheid, die de Directeur van God gekregen heeft betekent anderen een kans in het leven geven. Hij houdt de kinderen voor dat “je een man of vrouw wordt, zoals God het wil, dat jullie de weg ontdekken naar een leven dat betekenis heeft,”: dat is vrijgevigheid, dienstbaarheid en relaties, de geestelijke kant van het leven.

De kinderen moeten horen, dat God hen liefheeft De Directeur zei, dat God hem onvoorwaardelijk liefheeft. Het geheim van het ruimhartig leven bestaat uit vijf dingen: God bezit alle dingen; elke dag is een nieuwe kans; actie moet; roep je zegeningen in herinnering; toon Hem je dankbaarheid. Daar hoort een veranderd hart bij. Dat doet God, het betekent gewoon met God op één lijn staan. Na veel onbegrip, heeft de Makelaar begrepen waar het om gaat. Hij bidt: “Bedankt dat U me de Directeur hebt gegeven. En bedankt dat U me vriendelijk en geduldig begeleidt op de weg van een succesvol leven naar een zinvol leven.”

“Geloof” blijkt iets heel anders te zijn dan wat de Bijbel er onder verstaat. De zin van het leven wordt geseculariseerd van “leven tot eer van God,” (Jesaja 41:7) tot “vrijgevigheid,” en het opbouwen van “zelfachting.” Dit is het evangelie, dat door Robert Schuller verkondigd wordt. In het hele boek gaat het om het hier en nu. Alles speelt zich af op het horizontale menselijke vlak. De verticale relatie met God ontbreekt geheel. Uit de conclusie van de tekst blijkt, dat God er niet is om gediend te worden maar om de mens te dienen. Dit andere evangelie is niet theocentrisch maar anthropocentrisch. Niet God maar de mens staat centraal. Het boek is een psychologisch doordrenkt, mensgericht verhaal. De God, die hier genoemd wordt is niet de God van de Bijbel, maar de New Age God. Als de hoofdpersoon, de directeur uit het verhaal zijn Bijbel zou hebben gelezen had hij geweten, “Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen,” 1 Corinthiers 15:19 De Directeur vergaloppeert zich met de uitspraak, dat God hem onvoorwaardelijk liefheeft. Dit is onbijbels:

“Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?”

Lucas 6:46

Een ander stuk New Age-evangelie komt uit de mond van de Chauffeur, die zijn vrouw heeft verloren. “Ze was een geschenk van God, en nu mag Hij genieten van haar aanwezigheid.” [Rick Warren hanteert hetzelfde begrip genieten in Dag 9 in Doelgericht Leven,] Welke God is dit? De dame, die zich zorg over het zelfrespect van de drugverslaafden maakt, voert een humanistische, New Age “Jezus” ten tonele. Deze door de vrouw uitgevonden Jezus is in de Bijbel niet te vinden. Dit is niet de Here Jezus, die naar Golgotha ging! Het boek gaat uitsluitend over aardse dingen. Het zogenaamd veranderde hart is niet anders dan de “wedergeboorte” New Age-stijl. De Makelaar bidt tenslotte een aardsgericht gebed. God is er helemaal voor hém. Toch wel handig zo’n god! Dit is tot God (willen) komen buiten Jezus om.

“Jezus zeide tot hem (Thomas): Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Johannes 14:6

Geen vrijzinnig, New Age-doe-het-zelf-systeem. Blanchard verkondigt een ander evangelie, ondersteund door de emeritus predikant Dr. James W. Dyer: “Ïk vind het prachtig dat deze boodschap op zo’n krachtige manier wordt gebracht.” De apostel Paulus schreef:

“Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel ui de hemel [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Galaten 1:4-8

In dit boek zijn de bijbelse Jezus, Hij die het offer op Golgotha bracht, het zaad van de wedergeboorte (Gods Woord), de overtuigende werking van de Heilige Geest, zonde, bekering, allemaal gepasseerde stations. Blanchard verkondigt de doe-het-zelf religie van New Age. De Makelaar leeft niet tot Gods eer, maar om te “geven.” New Ager John Maxwell beveelt de boodschap van het boek aan “om ons op een hoger niveau te brengen,” en de onbekende Zig Ziglar stelt vast, het is “Goed materiaal, waarin God centraal staat. (..) “Eén en al zegening.”

Dit boek hoort niet op een christelijke boekenplank, nog minder in christelijke handen. Hoe kan een “evangelische” uitgever zo’n boek publiceren? Dit is een sprekende illustratie van de infiltratie en samenvloeiing van “evangelisch” en New Age. Duidelijker kan het niet.

Ruimhartig Leven. Ontdek de blijdschap van het geven: Je tijd, je talenten, je geld. Auteurs Ken Blanchard en S. Truett Cathy. Uitgeverij Gideon, Hoornaar, September 2005

~Drs. K. van Berghem

Reageren is niet mogelijk