ESCHATOLOGIE: Premillennialisme

Premillennialisme betekent letterlijk vóór– duizendjarige leer. Dit is de leer, dat Christus wederkomst plaatsvindt vóórdat het 1000-jarig rijk aanbreekt. Dit is een breed onderwerp, waarvan aan de hoofdlijnen wordt vastgehouden. De Joden verwachtten al een Duizendjarig Rijk onder de Messias.

Het Nieuwe Testament maakt ook melding van dit Duizendjarig Rijk.

“Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”

Openbaring 20:6

De Vroege Kerk

Papias, waarschijnlijk A.D. 60-135, was een hoorder van de apostel Johannes en metgezel vanPolycarpus, “de man van vroeger.” Deze was niet later dan A.D. 69 geboren. Hun werk dateert uit de eerste helft van de 2e eeuw.

Justinus MartelaarAndere vroegkerkelijke leiders waren Justinus Martelaar, A.D. 100-165, en Irenaeus, A.D.115-202. Hij schreef in een van zijn boeken over de toekomst, dat, “door Gods belofte aan Abraham, een toekomstig aards koninkrijk nodig is.” De belofte staat vast, God beloofde hem de erfenis van het land. Toch heeft Abraham het tijdens zijn reis door de tijd, niet heeft gekregen. Daarom zal Abraham het met zijn zaad, dat is allen die God vrezen en in Hem geloven, bij de opstanding van de rechtvaardigen ontvangen.

Melito was bisschop van Sardes, een gemeente in Klein-Azië. Deze gemeente wordt in Openbaring 3:1-6 genoemd Hij werd zowel door Hiëronimus als Tertullianus een profeet genoemd. Geboorte- en sterfdatum zijn niet bekend, maar zijn overlijden wordt rond A.D. 160 verondersteld.

Deze eerder genoemden werden gevolgd door Tertullianus, A.D. 155-230 die allen het Duizendjarige Rijk aan hun generaties verkondigden. Hippolytus, leerling van Irenaeus, leefde van ca. A.D. 170-236 en overleed in ballingschap op het eiland Sardinië.

Ondertussen sloop een valse profeet de kerk in. Montanus beweerde openbaringen te hebben ontvangen over de spoedige Wederkomst van Jezus. Nu was hij als profeet de spreekbuis van de Heiige Geest, die nu regeerde. Montanus was de Trooster, die Jezus beloofd had. Twee profetessen waren zijn helpsters. Hij maakte veel indruk, waardoor zijn aanhang sterk groeide. Maar de Wederkomst bleef uit en in A.D. 195 overleed hij. Vandaag worden hierin trekken van sommige “charismatische” groepen herkend.

Ook Victorinus verkondigde het Duizendjarig Rijk. Hij was bekend rond A.D. 270 en werd in A.D. 303 tijdens de vervolgingen van de Romeinse keizer Diocletianus A.D. 245-313, als martelaar ter dood gebracht. Verder moeten Commodianus bekend rond A.D. 250, en ook Lactantius A.D. 250-320 genoemd worden.

Net als nu, werd ook in die tijd verschillend over de leer van het Duizendjarig Rijk gedacht. De gezaghebbende Origenes leefde A.D. 185-235. De eerste openlijke uitdaging voor de leer van het Duizendjarige Rijk kwam van deze experimentele kerkelijke leider. Hij geloofde niet in een letterlijk Koninkrijk Gods. Volgens hem moest het niet letterlijk, maar geestelijk verstaan worden. In het bijzonder in de periode na de regering van keizer Constantijn de Grote die leefde van A.D. 274-337.

Tot die tijd werden de Christenen fel vervolgd. Toen Constantijn zogenaamd Christen geworden was, werd de christelijke godsdienst officieel toegestaan en erkend. Het lijden was voorbij. Er werd toen niet meer naar de Wederkomst uitgezien als daarvoor.

Reageren is niet mogelijk