Verbond of Testament

Inleiding Eenvoudige lezing van de Bijbel leidt tot een verrassende ontdekking. Onze Bijbels bestaan uit twee delen: het Oude en het Nieuwe Testament. In werkelijkheid vormt de Bijbel één ondeelbaar geheel. Daarin wordt een beeld geschetst van de mens in zijn volmaakte omgeving. Er wordt beschreven hoe het misging en…

Lees verder

Bijbelstudie: Gods Woord

Schriftlezing: Galaten 1:1-12 Oorsprong en geadresseerden De oorsprong en de geadresseerden van Gods Woord. Exodus 24:12. Let op wanneer het Woord gegeven werd en voor wie het bestemd was. De voorzegging van de profeet, die in de verre toekomst spreken zal. Deut. 18:16-18 Ontwikkeling in de geschiedenis Vele eeuwen later…

Lees verder

Het profetische Woord

Tekst Jesaja 61:1-2 De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit…

Lees verder

Bijbelstudie Het Gebed

Schriftlezing 1 Thessalonissenzen 5:1-18 “Voortdurend gebed.”  “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.” 1 Thess. 5:18 Studie Naast het Woord van God, is het gebed het krachtige wapen, dat de gelovige bezit. Daarbij…

Lees verder

[Mededeling] Deel 10 – Gezichtsbedrog

Het deel voor deze week uit de serie “De zekere toekomst van de Christen,” met de titel “De geestelijke strijd” is nu te beluisteren.

u kunt deze lezen/beluisteren door op de volgende link te klikken

De geestelijke strijd

Voor diegene die de vorige delen hebben gemist, kunt u deze lezen/beluisteren door op de volgende links te klikken

Lees verder

A Wonderful Deception

A Wonderful Deception – Een Schitterende Misleiding Vijf jaar na zijn boek Deceived on Purpose – Doelgericht Misleid, vervolgt de vroegere New-Age volgeling Warren Smith met het openleggen hoe Christelijke leiders – wel- of onbewust – de kerk in een geestelijke val leiden. Een Schitterende Misleiding onderzoekt kerkelijke beeldspraak, opvattingen,…

Lees verder