Bijbelstudie Het Gebed

Schriftlezing 1 Thessalonissenzen 5:1-18 “Voortdurend gebed.” 

“Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.” 1 Thess. 5:18

Studie

Naast het Woord van God, is het gebed het krachtige wapen, dat de gelovige bezit. Daarbij staat: bidt zonder ophouden. Het geldt de hele Gemeente, niet enkele “specialisten.” Het is de adem van de ziel. Bidden staat in een context.

Paulus gaf de Gemeente huiswerk op. Het bidden staat tussen blijdschap en dankzegging. De Geest mag niet gedoofd worden, en de profetie niet veracht. We kunnen even vooruit. Hoeveel tijd per dag voor gebed? Moet zonodig iets in onze agenda veranderd worden? Prioriteit stellen. We hebben geen tijd, het gaat erom hoe we die indelen. Kan iets belangrijker zijn dan het gesprek met God? De predikantsvrouw Susan Wesley had tien kinderen, hulp had ze niet. Een apart vertrek om te kunnen bidden was er niet. Om te bidden trok ze haar schort over haar hoofd. Heeft het wat opgeleverd? Twee predikanten: John en Charles Wesley. de grote Engelse Opwekkingspredikers. Het gebed van een moeder is heel erg belangrijk. In Frankrijk brak de Revolutie uit, het begin van de moderne tijd, in Engeland de grote Opwekking. John mocht niet meer in de kerk preken, dan in de openlucht. Charles schreef 6000 gezangen. George Whitefield kreeg werd met straatvuil bekogeld. Europa was modern geworden,  God hoefde niet meer. Ik las een Franse krant, “als er een God is, moeten we Hem doden.” De moderne tijd is voorbij. We zijn nu postmodern. God mag weer, maar niet de God van de Bijbel. God zei: laat ons mensen maken. De mensen zeggen: laat ons goden maken. We zijn eigenlijk allemaal god. Wat veranderde vroeger de situatie? En vandaag? Het gebed. 108x in de Bijbel.

Hoe vaak? “Driemaal daags verricht hij zijn gebed.” Daniel 6:14.

Wanneer? “dat Hij (Jezus) naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God.” Lucas 6:12.

Eendrachtig: “Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Hand. 1:14; verder 12:12; Rom. 12:12; Col. 4:2.

Leiders: “Maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord.” Hand. 6:4.

Allesomvattend: Fil. 4:6.

Huwelijk: 1 Cor. 7:5

Ziekte/zwakte: Jac. 5:14-16. Dit alles samen is ons huiswerk.

Het volk, dat Opwekking ervaart, zal een gehoorzaam volk zijn. (L. Ravenhill)

Geef een reactie