Bijbelstudie: Gods Woord

Schriftlezing: Galaten 1:1-12

Oorsprong en geadresseerden

De oorsprong en de geadresseerden van Gods Woord. Exodus 24:12. Let op wanneer het Woord gegeven werd en voor wie het bestemd was. De voorzegging van de profeet, die in de verre toekomst spreken zal. Deut. 18:16-18

Ontwikkeling in de geschiedenis

Vele eeuwen later herinnert Asaf Israël aan Gods woorden voor komende generaties. Ps. 78:1-8. Wat was de waarschuwing van de profeet voor het volk Israël? Jes. 8:20. Waarop beriep de Here Jezus zich toen Hij verzocht werd en met welk gevolg? Matth. 4:4, 7 en 10. Wat levert onderzoek van Gods Woord op? Joh. 5:39. Aan welke profetie herinnerde Petrus de discipelen na de Hemelvaart? Hand. 1:16. Wie was die profeet en wat zei hij? Ps. 41:10.  Gebeurde dat ook? Matth. 26:23; Marc. 14:18; Luc. 22:21; vooral niet vergeten Joh.13:18.

Verantwoordelijkheid van gelovigen

Wat moeten we als gelovigen doen met wat er verkondigd wordt? Hand. 17:10-12. Wat was het voordeel voor de Joden? Rom. 3:1-2. Welk gevaar bestaat er voor gelovigen en hoe moeten we daarop reageren? Gal. 1:6-12. Wat zei Paulus over de herkomst van Gods Woord?  2 Tim. 3:16-17. (Staten Vert.)

Uitleg van Gods Woord

Als de betrouwbaarheid van Gods Woord vastligt, hoe is het dan met de uitleg ervan? 2 Petr. 1:19-21.

Onveranderlijkheid van Gods Woord

Ligt Gods Woord eens en voor altijd vast en wat is het uitzicht ? Openb.22:18-20

Geef een reactie