De zekere toekomst van de christen [Serie]

In deze tijd van verwarring zijn er voor de gelovige Bijbelse basisprincipes waarmee hij meer dan ooit vertrouwd moet zijn. In een serie studies wordt hieraan aandacht besteed. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij Gods Woord als het fundament van de gelovige. Daarna gaat om zijn positie in Christus, daarna de geestelijke strijd gevolgd door het onmisbare gebed. Aandacht wordt vervolgens besteed aan het profetische woord, daarna de mogelijke misleiding van de gelovige. Verder is er sprake van een andere Christus. De voorzegde afval wordt onder de loep genomen gevolgd door de weerhouder. De laatste vier studies in deze serie gaan over de werking van Satan, dwaling en oordeel, de voorgestelde heerlijkheid, EN tot slot de zekere toekomst van de Christen.

Lees verder

Sprookjes

“Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

2 Timotheüs 4:3-4

In Genesis 1 begint de Bijbel met de Schepping. Maar dat de schepping, zoals we die kennen in 6 dagen zou zijn ontstaan, kan volgens sommigen natuurlijk niet. Hoe kunnen mensen oordelen over wat God, ook als Schepper van de tijd, wel of niet kan? Een krantenartikel kopte: Darwin versus God. Darwin speculeerde over hoe het wel gegaan kan zijn. Maar Gods Woord zegt, hoe het ging. God was er zelf bij, Hij deed het. Geen mens was getuige van deze scheppingsdaad, maar sommigen denken het beter te weten, dan God, die hemel en aarde schiep. Evolutie?

Lees verder

De Verwarring van Rick Warren

Samenvatting De boeken Doelgerichte Gemeente en Doelgericht Leven van Rick Warren zijn zeer populair en worden wereldwijd door tallozen gelezen. De inhoud van deze boeken wordt enthousiast door gemeenten en gelovigen in praktijk gebracht. Bij een wijdverspreide en door velen beoefende praktijk zijn er altijd voor- en tegenstanders. Deze studie…

Lees verder

Evangelisch, Wat is evangelisch? Dat is Evangelisch!

Samenvatting Deze studie wil opheldering geven in de bestaande verwarring over wat Evangelisch eigenlijk is. Daarvoor is een uitgangspunt nodig. In deze studie is het uitgangspunt van de Geloofsverklaring van de Evangelische Alliantie, die in 1846 in Londen werd opgericht. Daarbij gaat het om de Inspiratie, het Gezag en de…

Lees verder

Charisma of Virus

Samenvatting In de tijd waarin wij leven wordt onder christenen volop gesproken over (geestes-) gaven en beschouwen velen van hen zich als charismatisch. Daarmee wordt dan bedoeld, dat ze een bijzondere geestelijke ervaring ontvangen hebben. Daar tegenover staat, dat het begrip ‘charismatisch’ bij veel christenen irritaties oproept vanwege de manier…

Lees verder

Beproef De Geesten Of Ze Uit God Zijn

Samenvatting Deel 1: De Pinksterbeweging Er staan grote geestelijke belangen op het spel. In gehoorzaamheid aan 1 Johannes 4:1 werd een onderzoek naar de Pinksterbeweging gedaan. In de Gemeente van Berea gingen de gelovigen bij thuiskomst na of wat de apostel Paulus had verkondigd klopte, Handelingen 17:11. Zonder onderscheid des…

Lees verder