De zekere toekomst van de christen [Serie]

In deze tijd van verwarring zijn er voor de gelovige Bijbelse basisprincipes waarmee hij meer dan ooit vertrouwd moet zijn. In een serie studies wordt hieraan aandacht besteed. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij Gods Woord als het fundament van de gelovige. Daarna gaat om zijn positie in Christus, daarna de geestelijke strijd gevolgd door het onmisbare gebed. Aandacht wordt vervolgens besteed aan het profetische woord, daarna de mogelijke misleiding van de gelovige. Verder is er sprake van een andere Christus. De voorzegde afval wordt onder de loep genomen gevolgd door de weerhouder. De laatste vier studies in deze serie gaan over de werking van Satan, dwaling en oordeel, de voorgestelde heerlijkheid, EN tot slot de zekere toekomst van de Christen.

Lees verder

De Verwarring van Rick Warren

Samenvatting De boeken Doelgerichte Gemeente en Doelgericht Leven van Rick Warren zijn zeer populair en worden wereldwijd door tallozen gelezen. De inhoud van deze boeken wordt enthousiast door gemeenten en gelovigen in praktijk gebracht. Bij een wijdverspreide en door velen beoefende praktijk zijn er altijd voor- en tegenstanders. Deze studie…

Lees verder