Wakker Worden

“Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten…”

Efeze 5:14

Er bestaat een vorm van aanbidding, een soort gebed om regelrecht, zonder tussenkomst, tot God te naderen. Dit betekent de verwerping van Jezus als Middelaar. Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zei hij. We kunnen er niet om heen. De Gemeente van Christus wordt niet alleen van buitenaf aangevallen. Gevaarlijker is, dat ze van binnenuit met verdraaide en soms corrupte bijbelteksten ondermijnd wordt…

Lees verder

Het Was Tijd

“Maar toen de volheid des tijd gekomen was…”

Galaten 4:4

In de dagen van die koningen wil zeggen, in de eindtijd. De eindtijd brak aan, bij Jezus’ geboorte. Dat noemt de Bijbel de volheid des tijds. Het gaat om het keerpunt in de geschiedenis. Het keerpunt ligt bij Jezus’ geboorte. Van Genesis 1 tot 11 gaat het over de volken. In Genesis 12 wordt een man apart gezet om de vader van het volk Israël te worden, dat de Messias zal voortbrengen. Gaandeweg wordt Gods doelgerichte geschiedenis openbaar…

Lees verder

Rome op Kruistocht

Ter gelegenheid van Hervormingsdag op 31 October maakt de Evangelische Omroep in haar Magazine Visie No. 44 van 29/10 tot 4 November 2005 op pagina’s 74-75, 77 ruimte voor een interview van de Rooms-Katholieke Broeder Clemens Maria en de Hervormde Ds. Henk van den Belt. In dat interview worden twee…

Lees verder