A Wonderful Deception

A Wonderful Deception – Een Schitterende Misleiding

Vijf jaar na zijn boek Deceived on Purpose – Doelgericht Misleid, vervolgt de vroegere New-Age volgeling Warren Smith met het openleggen hoe Christelijke leiders – wel- of onbewust – de kerk in een geestelijke val leiden.

Een Schitterende Misleiding onderzoekt kerkelijke beeldspraak, opvattingen, geloof, die eigenlijk dezelfde zijn als die van hedendaags New Age leer. Terwijl Bijbelse profetie verwaarloosd en wegverklaard wordt, wordt de “Nieuwe Wetenschap” gebruikt om de wereld – en de kerk –op de aanvaarding van een Nieuwe Spiritualiteit en een valse New Age Christus voor te bereiden. Het boek laat zien hoe de puzzelstukjes op hun plaats liggen voor “een sterke misleiding, zoals die in 2 Thessalonisenzen beschreven staat.

Schitterende Misleiding prikt door tot in het hart van deze misleiding en bereidt gelovigen in Jezus Christus voor die doeltreffend te weerstaan.

Enkele belangrijke gedeelten in dit boek:

  • Hoe een “brede weg” Christenheid velen in de kerk misleidt
  • Hoe de “Nieuwe Wetenschap” tracht te bewijzen, dat God “in” alles is
  • Hoe Rick Warren doorgaat een met New Age sympathisanten te trekken
  • Hoe gepoogd werd critici van de Doelgerichte Beweging verdacht te maken
  • Hoe de best-seller The Shack in de “schitterende” misleiding past
  • Tien Bijbelse redenen niet te verbinden met de Doelgerichte Beweging

Reageren is niet mogelijk